ACCRINT w innych językach:

Polski tłumaczenie funkcji Excel ACCRINT jest:

AngielskiPolski
ACCRINT
NAL.ODS

Opis

Zwraca naliczone odsetki dla papieru wartościowego, przynoszącego okresowe odsetki.Więcej informacji (źródło)