ACOS w innych językach:

Polski tłumaczenie funkcji Excel ACOS jest:

AngielskiPolski
ACOS
ACOS

Opis

Zwraca arcus cosinus lub odwrotny cosinus liczby. Arcus cosinus jest wartością kąta, którego cosinus to liczba. Wyznaczona wartość w radianach należy do przedziału od 0 (zero) do pi.Więcej informacji (źródło)