ADDRESS w innych językach:

Polski tłumaczenie funkcji Excel ADDRESS jest:

AngielskiPolski
ADDRESS
ADRES

Opis

Za pomocą funkcji ADRES można uzyskać adres komórki w arkuszu, podając określony numer wiersza i kolumny. Na przykład funkcja ADRES(2;3) zwraca adres $C$2. Funkcja w postaci ADRES(77;300) zwraca adres $KN$77. Za pomocą innych funkcji, takich jak WIERSZ i NR.KOLUMNY, można uzyskać argumenty (argument: Wartość, która dostarcza informacji akcji, zdarzeniu, metodzie, właściwości, funkcji lub procedurze.) numeru wiersza i numeru kolumny dla funkcji ADRES.Więcej informacji (źródło)