AMORDEGRC w innych językach:

Polski tłumaczenie funkcji Excel AMORDEGRC jest:

AngielskiPolski
AMORDEGRC
AMORT.NIELIN

Opis

Zwraca amortyzację dla każdego okresu rozrachunkowego. Funkcja ta jest dostosowana do francuskiego systemu księgowego. Jeśli zakupu dokonuje się w połowie roku rozrachunkowego, to pod uwagę bierze się amortyzację podzieloną proporcjonalnie. Jest to funkcja podobna do funkcji AMORT.LIN, oprócz tego, że współczynniki amortyzacji stosowane w obliczeniach zależą od okresu użytkowania środków trwałych.Więcej informacji (źródło)