AMORT.LIN w innych językach:

Tłumaczenie angielski funkcji Excel AMORT.LIN jest:

PolskiAngielski
AMORT.LIN

Opis

Zwraca amortyzację dla każdego okresu rozrachunkowego. Funkcja ta jest dostosowana do francuskiego systemu księgowego. Jeśli zakupu środka trwałego dokonuje się w połowie roku rozrachunkowego, to pod uwagę bierze się amortyzację podzieloną proporcjonalnie.Więcej informacji (źródło)