ASC w innych językach:

Tłumaczenie angielski funkcji Excel ASC jest:

PolskiAngielski
ASC

Opis

W językach korzystających z dwubajtowego zestawu znaków (DBCS) zmienia znaki o pełnej szerokości (dwubajtowe) na znaki o połówkowej szerokości (jednobajtowe).Więcej informacji (źródło)