ASC w innych językach:

Polski tłumaczenie funkcji Excel ASC jest:

AngielskiPolski
ASC
ASC

Opis

W językach korzystających z dwubajtowego zestawu znaków (DBCS) zmienia znaki o pełnej szerokości (dwubajtowe) na znaki o połówkowej szerokości (jednobajtowe).Więcej informacji (źródło)