ASIN w innych językach:

Tłumaczenie angielski funkcji Excel ASIN jest:

PolskiAngielski
ASIN

Opis

Zwraca arcus sinus lub odwrotny sinus liczby. Arcus sinus jest wartością kąta, którego sinus to liczba. Zwracany kąt w radianach należy do przedziału od -pi/2 do pi/2.Więcej informacji (źródło)