ATAN w innych językach:

Tłumaczenie angielski funkcji Excel ATAN jest:

PolskiAngielski
ATAN

Opis

Zwraca arcus tangens lub odwrotny tangens liczby. Arcus tangens jest kątem, którego tangens to liczba. Zwrócony kąt w radianach należy do przedziału od -pi/2 do pi/2.Więcej informacji (źródło)