ATAN2 w innych językach:

Tłumaczenie angielski funkcji Excel ATAN2 jest:

PolskiAngielski
ATAN2

Opis

Zwraca arcus tangens lub odwrotny tangens określonych współrzędnych x i y. Arcus tangens jest wartością kąta pomiędzy osią x a linią prostą poprowadzoną przez początek układu współrzędnych i punkt o współrzędnych (x_liczba;y_liczba). Kąt w radianach zawiera się w przedziale od -pi do pi, z wyłączeniem wartości -pi.Więcej informacji (źródło)