AVERAGE w innych językach:

Polski tłumaczenie funkcji Excel AVERAGE jest:

AngielskiPolski
AVERAGE
ŚREDNIA

Opis

Zwraca średnią (arytmetyczną) argumentów. Jeśli na przykład zakres (zakres: Dwie lub większa liczba komórek w arkuszu. Komórki w zakresie mogą być przylegające lub nieprzylegające.) A1:A20 zawiera liczby, formuła =ŚREDNIA(A1:A20) zwraca średnią tych liczb.Więcej informacji (źródło)