BD.ODCH.STANDARD.POPUL w innych językach:

Tłumaczenie angielski funkcji Excel BD.ODCH.STANDARD.POPUL jest:

PolskiAngielski
BD.ODCH.STANDARD.POPUL

Opis

Oblicza odchylenie standardowe populacji na podstawie całej populacji, używając liczb w polu (kolumnie) rekordów listy lub bazy danych, które są zgodne z warunkami określonymi przez użytkownika.Więcej informacji (źródło)