BD.POLE w innych językach:

Tłumaczenie angielski funkcji Excel BD.POLE jest:

PolskiAngielski
BD.POLE

Opis

Wyodrębnia z kolumny listy lub bazy danych pojedyncze wartości, które są zgodne z warunkami określonymi przez użytkownika.Więcej informacji (źródło)