CHOOSE w innych językach:

Polski tłumaczenie funkcji Excel CHOOSE jest:

AngielskiPolski
CHOOSE
WYBIERZ

Opis

Funkcja używa argumentu nr_arg, aby zwrócić wartość z listy argumentów wartości. Funkcja WYBIERZ służy do wybierania jednej z maksymalnie 254 wartości na podstawie numeru argumentu. Jeśli na przykład argumenty od wartość1 do wartość7 to dni tygodnia, funkcja WYBIERZ zwróci jeden z dni, gdy jako argument nr_arg zostanie użyta liczba z przedziału między 1 a 7.Więcej informacji (źródło)