CODE w innych językach:

Polski tłumaczenie funkcji Excel CODE jest:

AngielskiPolski
CODE
KOD

Opis

Zwraca kod numeryczny pierwszego znaku w ciągu tekstowym. Zwracany jest kod stosowny do zestawu znaków używanego na komputerze.

Środowisko operacyjne Zestaw znaków
Macintosh Zestaw znaków Macintosh
Windows ANSI


Więcej informacji (źródło)