COLUMN w innych językach:

Polski tłumaczenie funkcji Excel COLUMN jest:

AngielskiPolski
COLUMN
NR.KOLUMNY

Opis

Zwraca numer kolumny danego odwołania do komórki (odwołanie do komórki: Zestaw współrzędnych komórki w arkuszu. Na przykład odwołaniem do komórki, która znajduje się na przecięciu kolumny B i wiersza 3, jest B3.). Na przykład formuła =NR.KOLUMNY(D10) zwróci wartość 4, ponieważ kolumna D jest czwartą kolumną.Więcej informacji (źródło)