COLUMNS w innych językach:

Polski tłumaczenie funkcji Excel COLUMNS jest:

AngielskiPolski
COLUMNS
LICZBA.KOLUMN

Opis

Zwraca liczbę kolumn w tablicy (tablica: Służy do konstruowania pojedynczych formuł, które dają wiele wyników lub operują na grupie argumentów uporządkowanych w wiersze i kolumny. Zakres tablicy współużytkuje wspólną formułę; stała tablicowa to grupa stałych używana jako argument.) lub odwołaniu.Więcej informacji (źródło)