COMPLEX w innych językach:

Polski tłumaczenie funkcji Excel COMPLEX jest:

AngielskiPolski
COMPLEX
LICZBA.ZESP

Opis

Konwertuje części rzeczywistą i urojoną na liczbę zespoloną o postaci x + yi lub x + yj.Więcej informacji (źródło)