CONCATENATE w innych językach:

Polski tłumaczenie funkcji Excel CONCATENATE jest:

AngielskiPolski
CONCATENATE
ZŁĄCZ.TEKSTY

Opis

Funkcja ZŁĄCZ.TEKSTY łączy do 255 ciągów tekstowych w jeden ciąg. Połączone elementy mogą być tekstami, liczbami, odwołaniami do komórek lub kombinacją tych elementów. Na przykład jeśli arkusz zawiera imię osoby w komórce A1 oraz nazwisko osoby w komórce B1, można połączyć te dwie wartości w innej komórce, korzystając z następującej formuły:

=ZŁĄCZ.TEKSTY(A1;" ";B1)

W tym przykładzie drugim argumentem (" ") jest znak spacji. Wszelkie spacje i znaki interpunkcyjne, które mają się pojawić w wyniku, trzeba określać jako argumenty ujęte w cudzysłów.Więcej informacji (źródło)