CONVERT w innych językach:

Polski tłumaczenie funkcji Excel CONVERT jest:

AngielskiPolski
CONVERT
KONWERTUJ

Opis

Konwertuje liczbę z jednego systemu miar na inny. Na przykład za pomocą funkcji KONWERTUJ można przeliczyć tabelę odległości w milach na tabelę odległości w kilometrach.Więcej informacji (źródło)