CORREL w innych językach:

Polski tłumaczenie funkcji Excel CORREL jest:

AngielskiPolski
CORREL
WSP.KORELACJI

Opis

Zwraca współczynnik korelacji zakresów komórek tablica1 i tablica2. Współczynnik korelacji służy do określania relacji pomiędzy dwoma własnościami. Na przykład można zbadać relację między średnią temperaturą danej miejscowości a używaniem klimatyzatorów.Więcej informacji (źródło)