COUNT w innych językach:

Polski tłumaczenie funkcji Excel COUNT jest:

AngielskiPolski
COUNT
ILE.LICZB

Opis

Funkcja ILE.LICZB zlicza komórki zawierające liczby, jak również liczby umieszczone na liście argumentów. Funkcja ILE.LICZB służy do uzyskiwania liczby wpisów w polu liczbowym, które znajduje się w zakresie lub w tablicy liczb. Na przykład w celu zliczenia liczb w zakresie A1:A20 należy wprowadzić następującą formułę:

=ILE.LICZB(A1:A20)

W tym przykładzie: jeśli pięć komórek w zakresie zawiera liczby, wynikiem jest wartość 5.Więcej informacji (źródło)