COUNTIF w innych językach:

Polski tłumaczenie funkcji Excel COUNTIF jest:

AngielskiPolski
COUNTIF
LICZ.JEŻELI

Opis

Funkcja LICZ.JEŻELI zlicza komórki w zakresie, które spełniają określone pojedyncze kryterium. Przykładowo można policzyć wszystkie komórki o wartościach zaczynających się od tej samej litery lub zawierające liczbę większą albo mniejszą od podanej. Jeśli na przykład arkusz zawiera listę zadań w kolumnie A oraz imiona osób przydzielonych do każdego zadania w kolumnie B, za pomocą funkcji LICZ.JEŻELI można policzyć liczbę wystąpień imienia danej osoby w kolumnie B i w ten sposób określić, ile zadań jej przydzielono. Przykładowo:

=LICZ.JEŻELI(B2:B25;"Marta")

 Uwaga   Aby dowiedzieć się, jak zliczać komórki na podstawie wielu kryteriów, zobacz LICZ.WARUNKI, funkcja.Więcej informacji (źródło)