COUPNCD w innych językach:

Polski tłumaczenie funkcji Excel COUPNCD jest:

AngielskiPolski
COUPNCD
WYPŁ.DATA.NAST

Opis

Zwraca liczbę reprezentującą datę następnej płatności dywidendy po dacie rozliczenia.Więcej informacji (źródło)