COUPNUM w innych językach:

Polski tłumaczenie funkcji Excel COUPNUM jest:

AngielskiPolski
COUPNUM
WYPŁ.LICZBA

Opis

Zwraca liczbę wypłacanych dywidend między datą rozliczenia i datą spłaty, przy czym liczba ta jest zaokrąglana do najbliższej pełnej dywidendy.Więcej informacji (źródło)