COUPPCD w innych językach:

Polski tłumaczenie funkcji Excel COUPPCD jest:

AngielskiPolski
COUPPCD
WYPŁ.DATA.POPRZ

Opis

Zwraca liczbę reprezentującą poprzednią datę płatności dywidendy przed datą rozliczenia.Więcej informacji (źródło)