DATA.WARTOŚĆ w innych językach:

Tłumaczenie angielski funkcji Excel DATA.WARTOŚĆ jest:

PolskiAngielski
DATA.WARTOŚĆ

Opis

Funkcja DATA.WARTOŚĆ konwertuje datę zapisaną jako tekst na liczbę kolejną rozpoznawaną przez program Excel jako data. Na przykład formuła =DATA.WARTOŚĆ("1 sty 2008") zwraca wartość 39448, czyli liczbę kolejną oznaczającą datę 1 stycznia 2008 r.

 Uwaga   Liczba kolejna zwrócona przez funkcję DATA.WARTOŚĆ może różnić się od przedstawionej w przykładzie w zależności od ustawień systemu daty na komputerze.

Funkcja DATA.WARTOŚĆ jest przydatna w sytuacjach, gdy arkusz zawiera daty w formacie tekstowym, które mają być filtrowane, sortowane, formatowane jako daty lub używane w obliczeniach dat.

Aby wyświetlić liczbę kolejną daty jako datę, należy zastosować do komórki format daty. Aby uzyskać więcej informacji na temat wyświetlania liczb jako dat, sprawdź łącza w sekcji Zobacz też.Więcej informacji (źródło)