DATE w innych językach:

Polski tłumaczenie funkcji Excel DATE jest:

AngielskiPolski
DATE
DATA

Opis

Funkcja DATA zwraca uporządkowaną liczbę kolejną reprezentującą konkretną datę. Na przykład formuła

=DATA(2008;7;8)

zwraca wartość 39637, liczbę kolejną reprezentującą datę 8-7-2008.

 Uwaga   Jeśli przed wprowadzeniem funkcji komórka miała format Ogólne, wynik zostanie sformatowany jako data, a nie jako liczba. Aby wyświetlić liczbę kolejną lub zmienić formatowanie daty, należy wybrać inny format liczby w grupie Liczba na karcie Narzędzia główne.

Funkcja DATA jest najbardziej przydatna w sytuacjach, w których rok, miesiąc i dzień są dostarczane za pośrednictwem formuł lub odwołań do komórek. Na przykład gdy arkusz zawiera daty w formacie, którego program Excel nie rozpoznaje, takim jak RRRRMMDD. Funkcję DATA można zastosować w połączeniu z innymi funkcjami do przekonwertowania dat na liczby kolejne rozpoznawane przez program Excel. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz tabelę w sekcji Przykład tego artykułu.Więcej informacji (źródło)