DAVERAGE w innych językach:

Polski tłumaczenie funkcji Excel DAVERAGE jest:

AngielskiPolski
DAVERAGE
BD.ŚREDNIA

Opis

Uśrednia wartości w polu (kolumnie) rekordów listy lub bazy danych, które są zgodne z warunkami określonymi przez użytkownika.Więcej informacji (źródło)