DB w innych językach:

Polski tłumaczenie funkcji Excel DB jest:

AngielskiPolski
DB
DB

Opis

Zwraca amortyzację środka trwałego w podanym okresie, obliczoną z wykorzystaniem metody równomiernie malejącego salda.Więcej informacji (źródło)