DDB w innych językach:

Polski tłumaczenie funkcji Excel DDB jest:

AngielskiPolski
DDB
DDB

Opis

Zwraca amortyzację środka trwałego w podanym okresie, obliczoną przy użyciu metody podwójnie malejącego salda lub innej metody określonej przez użytkownika.Więcej informacji (źródło)