DELTA w innych językach:

Polski tłumaczenie funkcji Excel DELTA jest:

AngielskiPolski
DELTA
CZY.RÓWNE

Opis

Sprawdza, czy dwie wartości są równe. Zwraca 1, jeżeli liczba1 = liczba2 lub zwraca 0 w przeciwnym przypadku. Funkcji tej należy używać do filtrowania zbioru wartości. Na przykład, sumując kilka funkcji CZY.RÓWNE, można obliczyć liczbę par równych wartości. Ta funkcja jest również zwana funkcją delta Kroneckera.Więcej informacji (źródło)