DGET w innych językach:

Polski tłumaczenie funkcji Excel DGET jest:

AngielskiPolski
DGET
BD.POLE

Opis

Wyodrębnia z kolumny listy lub bazy danych pojedyncze wartości, które są zgodne z warunkami określonymi przez użytkownika.Więcej informacji (źródło)