DISC w innych językach:

Polski tłumaczenie funkcji Excel DISC jest:

AngielskiPolski
DISC
STOPA.DYSK

Opis

Zwraca stopę dyskonta dla papierów wartościowych.Więcej informacji (źródło)