DOLLARDE w innych językach:

Polski tłumaczenie funkcji Excel DOLLARDE jest:

AngielskiPolski
DOLLARDE
CENA.DZIES

Opis

Konwertuje cenę wyrażoną w formie liczby całkowitej i ułamka zwykłego, ale zapisaną w formie liczby dziesiętnej, na przykład 1,02, na cenę wyrażoną jako liczba dziesiętna. Kwoty ułamkowe są czasem używane do podawania cen papierów wartościowych.

Część ułamkowa wartości jest dzielona przez liczbę całkowitą określoną przez użytkownika. Na przykład jeśli cena ma być wyrażona z dokładnością do 1/16 złotego, należy część ułamkową podzielić przez 16. W takiej sytuacji 1,02 odpowiada wartości 1,125 zł (1 zł + 2/16 = 1,125 zł).Więcej informacji (źródło)