DPRODUCT w innych językach:

Polski tłumaczenie funkcji Excel DPRODUCT jest:

AngielskiPolski
DPRODUCT
BD.ILOCZYN

Opis

Mnoży wartości w polu (kolumnie) rekordów listy lub bazy danych, które są zgodne z warunkami określonymi przez użytkownika.Więcej informacji (źródło)