DURATION w innych językach:

Polski tłumaczenie funkcji Excel DURATION jest:

AngielskiPolski
DURATION
ROCZ.PRZYCH

Opis

Zwraca czas trwania (średni termin wykupu) obligacji według schematu zaproponowanego przez Macauleya (czas trwania Macauleya) dla papieru wartościowego o założonej wartości nominalnej 100 zł. Czas trwania jest definiowany jako średnia ważona wartości bieżącej przepływów pieniężnych i jest wykorzystywany jako miara wrażliwości ceny obligacji na zmiany stopy dochodu w okresie do wykupu tej obligacji.Więcej informacji (źródło)