DZIŚ w innych językach:

Tłumaczenie angielski funkcji Excel DZIŚ jest:

PolskiAngielski
DZIŚ

Opis

Zwraca liczbę kolejną bieżącej daty. Liczba kolejna to kod daty-czasu używany przez program Microsoft Excel do obliczeń daty i czasu. Jeśli komórka miała format Ogólny przed wprowadzeniem tej funkcji, wynik jest formatowany jako Data. Jeśli ma być wyświetlana liczba kolejna, należy zmienić format komórki na Ogólny lub Liczba.

Funkcja DZIŚ jest przydatna, gdy w arkuszu ma być wyświetlana bieżąca data, niezależnie od tego, kiedy skoroszyt zostanie otwarty. Ponadto funkcja ta umożliwia obliczanie interwałów. Jeśli na przykład wiadomo, że pewna osoba urodziła się w 1963 roku, można użyć poniższej formuły do obliczenia wieku tej osoby w roku bieżącym:

=ROK(DZIŚ())-1963

W tej formule użyto funkcji DZIŚ jako argumentu funkcji ROK w celu uzyskania roku bieżącego, a następnie odjęto wartość 1963. Jako wynik formuła zwraca wiek danej osoby.

 Uwaga   Jeśli funkcja DZIŚ nie aktualizuje daty zgodnie z oczekiwaniami, może być konieczna zmiana ustawień, które sterują ponownym obliczaniem skoroszytu lub arkusza. Na karcie Plik kliknij pozycję Opcje, a następnie w kategorii Formuły w obszarze Opcje obliczania upewnij się, że pole Automaticzne jest zaznaczone.Więcej informacji (źródło)