EFFECT w innych językach:

Polski tłumaczenie funkcji Excel EFFECT jest:

AngielskiPolski
EFFECT
EFEKTYWNA

Opis

Zwraca efektywną roczną stopę procentową przy danej rocznej stopie nominalnej i liczbie okresów kapitalizacji w roku.Więcej informacji (źródło)