ERFC.PRECISE w innych językach:

Polski tłumaczenie funkcji Excel ERFC.PRECISE jest:

AngielskiPolski
ERFC.PRECISE
KOMP.FUNKCJA.BŁ.DOKŁ

Opis

Zwraca wartość dopełniającej funkcji FUNKCJA.BŁ scałkowanej w przedziale od x do nieskończoności.Więcej informacji (źródło)