EUROCONVERT w innych językach:

Tłumaczenie angielski funkcji Excel EUROCONVERT jest:

PolskiAngielski
EUROCONVERT

Opis

Konwertuje liczbę na euro, daną wartość w euro na wartość w walucie kraju członkowskiego euro lub wartość w walucie jednego kraju członkowskiego na wartość w walucie innego kraju członkowskiego za pomocą euro jako waluty pośredniej (triangulacja). Waluty dostępne dla konwersji to waluty krajów należących do Unii Europejskiej, które przyjęły euro. Funkcja stosuje podczas konwersji kursy walut ustanowione przez Unię Europejską.

Jeśli funkcja jest niedostępna i jest zwracany błąd #NAZWA?, należy zainstalować i załadować dodatek Narzędzia do waluty euro.

PokażInstalowanie i ładowanie dodatku Narzędzia do waluty euro.

  1. Na karcie Plik kliknij pozycję Opcje, a następnie kliknij pozycję Dodatki.
  2. W polu listy Zarządzaj zaznacz pozycję Dodatki programu Excel, a następnie kliknij przycisk Przejdź.
  3. Na liście Dostępne dodatki zaznacz pole Narzędzia do waluty euro, a następnie kliknij przycisk OK.
  4. Jeśli okaże się to konieczne, wykonaj instrukcje wyświetlane przez program instalacyjny.


Więcej informacji (źródło)