FDIST w innych językach:

Polski tłumaczenie funkcji Excel FDIST jest:

AngielskiPolski
FDIST
ROZKŁAD.F

Składnia

FDIST(x,deg_freedom1,deg_freedom2)

Składnia funkcji ROZKŁAD.F ma następujące argumenty (argument: Wartość, która dostarcza informacji akcji, zdarzeniu, metodzie, właściwości, funkcji lub procedurze.):Więcej informacji (źródło)