FORECAST w innych językach:

Polski tłumaczenie funkcji Excel FORECAST jest:

AngielskiPolski
FORECAST
REGLINX

Opis

Oblicza lub przewiduje wartość przyszłą na podstawie dostępnych wartości istniejących. Wartość przewidywana jest to wartość y dla danej wartości x. Wartościami znanymi są istniejące wartości x i y, a nowa wartość jest obliczana za pomocą regresji liniowej. Funkcja ta jest przydatna w przewidywaniu przyszłego poziomu sprzedaży, wymagań dotyczących zapasów lub trendów konsumpcyjnych.Więcej informacji (źródło)