GAMMADIST w innych językach:

Polski tłumaczenie funkcji Excel GAMMADIST jest:

AngielskiPolski
GAMMADIST
ROZKŁAD.GAMMA

Składnia

GAMMADIST(x,alpha,beta,cumulative)

W składni funkcji ROZKŁAD.GAMMA występują następujące argumenty (argument: Wartość, która dostarcza informacji akcji, zdarzeniu, metodzie, właściwości, funkcji lub procedurze.):Więcej informacji (źródło)