GEOMEAN w innych językach:

Polski tłumaczenie funkcji Excel GEOMEAN jest:

AngielskiPolski
GEOMEAN
ŚREDNIA.GEOMETRYCZNA

Opis

Zwraca średnią geometryczną tablicy lub zakresu danych dodatnich. Funkcji ŚREDNIA.GEOMETRYCZNA można na przykład użyć do obliczenia średniej stopy wzrostu danego procentu składanego przy zmiennej stopie.Więcej informacji (źródło)