GROWTH w innych językach:

Polski tłumaczenie funkcji Excel GROWTH jest:

AngielskiPolski
GROWTH
REGEXPW

Opis

Oblicza przewidywany wzrost wykładniczy, używając istniejących danych. Funkcja REGEXPW zwraca wartości y dla serii nowych wartości x określonych na podstawie istniejących wartości x i y. Można także użyć funkcji REGEXPW, aby dopasować krzywą wykładniczą do istniejących wartości x i y.Więcej informacji (źródło)