HLOOKUP w innych językach:

Polski tłumaczenie funkcji Excel HLOOKUP jest:

AngielskiPolski
HLOOKUP
WYSZUKAJ.POZIOMO

Opis

Wyszukuje wartość w górnym wierszu tabeli lub tablicy (tablica: Służy do konstruowania pojedynczych formuł, które dają wiele wyników lub operują na grupie argumentów uporządkowanych w wiersze i kolumny. Zakres tablicy współużytkuje wspólną formułę; stała tablicowa to grupa stałych używana jako argument.) wartości, a następnie zwraca wartość w tej samej kolumnie z wiersza określonego w tabeli lub w tablicy. Funkcji WYSZUKAJ.POZIOMO należy używać wtedy, gdy porównywane wartości są umieszczone w górnym wierszu tabeli danych i kiedy należy przeszukać określoną liczbę wierszy w dół. Funkcji WYSZUKAJ.PIONOWO należy używać wtedy, gdy porównywane wartości są umieszczone w kolumnie znajdującej się z lewej strony danych, które należy znaleźć.

POZIOMO w nazwie funkcji WYSZUKAJ.POZIOMO wskazuje, że wyszukiwanie zachodzi w poziomie.Więcej informacji (źródło)