HYPERLINK w innych językach:

Polski tłumaczenie funkcji Excel HYPERLINK jest:

AngielskiPolski
HYPERLINK
HIPERŁĄCZE

Opis

Tworzy skrót lub skok, który otwiera dokument przechowywany na serwerze sieciowym, w intranecie (intranet: Sieć wewnętrzna organizacji, w której używane są technologie internetowe (takie jak protokoły HTTP i FTP). Korzystając z hiperłączy, można poruszać się między obiektami, dokumentami, stronami i innymi miejscami docelowymi w sieci intranet.) lub Internecie. Po kliknięciu komórki zawierającej funkcję HIPERŁĄCZE program Microsoft Excel otwiera plik przechowywany w miejscu określonym przez argument lokalizacja_docelowa_łącza.Więcej informacji (źródło)