IF w innych językach:

Polski tłumaczenie funkcji Excel IF jest:

AngielskiPolski
IF
JEŻELI

Opis

Funkcja JEŻELI zwraca jedną wartość, jeśli podany warunek ma wartość PRAWDA, albo inną wartość, jeśli ten warunek ma wartość FAŁSZ. Na przykład formuła =JEŻELI(A1>10;"Więcej niż 10";"10 lub mniej") zwraca „Więcej niż 10”, jeżeli wartość A1 jest większa niż 10, lub „10 lub mniej”, jeżeli wartość A1 jest mniejsza niż lub równa 10.Więcej informacji (źródło)