ILOCZYN w innych językach:

Tłumaczenie angielski funkcji Excel ILOCZYN jest:

PolskiAngielski
ILOCZYN

Opis

Funkcja ILOCZYN mnoży wszystkie liczby podane jako argumenty i zwraca ich iloczyn. Jeśli na przykład komórki A1 i A2 zawierają liczby, można użyć formuły =ILOCZYN(A1; A2), aby pomnożyć te dwie liczby przez siebie. Tę samą operację można wykonać za pomocą operatora matematycznego mnożenia (*), na przykład =A1 * A2.

Funkcja ILOCZYN jest przydatna, gdy zachodzi konieczność mnożenia wielu komórek jednocześnie. Na przykład formuła =ILOCZYN(A1:A3; C1:C3) odpowiada wykonaniu działania =A1 * A2 * A3 * C1 * C2 * C3.Więcej informacji (źródło)